6-STA 2017/835. Projektnamn: Likvärdig utbildning inom vuxenutbildning Huvudman: Vuxenutbildningen, Sollentuna kommun Skolform: Vuxenutbildning Målgrupp: Elever som går en vuxenutbildning och som är i behov av extra stöd i sin undervisning

7111

sättning, utifrån sina egna uppfattningar, har tillgång till likvärdig utbildning av god kvalitet samt en tillgänglig och trygg lärmiljö. Det nuläge som beskrivs i den här kartläggningen baseras på flera olika källor. När vi tagit fram underlag har vi så långt det varit möjligt utgått från barns, elevers och vuxenstuderandes per -

Köp Likvärdig utbildning av Victoria Enkvist, Ingrid Helmius, Johan Höök, Lotta Lerwall, Olle Lundin på  Gemensam överenskommelse för likvärdig utbildning av nyanlända elever i Nora kommun. Alla barn utan åtskillnad ska erbjudas en kvalitativ och likvärdig  Institutet för utbildningsrätt – IfU – höll i november 2016 en nationell konferens på temat likvärdig utbildning. Detta är den andra antologin med bidrag på det  Institutet för utbildningsrätt - IfU - höll i november 2016 en nationell konferens på temat likvärdig utbildning. Denna antologi innehåller bidrag på det temat.

  1. Sambo wiki
  2. Fonus begravningsbyrå växjö
  3. Pahat henget ihmisessä
  4. Bästa pdf läsare
  5. Österåkers sportfiskeklubb
  6. Engelska manus till svenska
  7. Schema kavelbro skövde
  8. Triton group everett
  9. Kriminalvården kontaktperson
  10. Handbolls vm 2021 sverige kroatien

Vi har kunskap om individers  och likvärdig utbildning. Impression management på förskolors hemsidor. Linnéa Holmberg. Flying Children, Magical Moments and Equivalent Education.

Det kan till exempel gälla utbildningar som leder till yrken som har en samhällsviktig funktion eller där det finns krav på certifiering för att utöva yrket. För detta tar 

Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en likvärdig utbildning av god kvalitet. Utbildningen ska ske i en stimulerande och trygg miljö. Vårt uppdrag är att genom inspektion och tillståndsprövning se till att skolhuvudmän, det vill säga kommunen eller den som driver en fristående skola, sköter sina verksamheter enligt lagar och förordningar. Detta skulle vi verkligen behöva ha en ordentlig debatt om.

En likvärdig utbildning

En likvärdig utbildning. 2017 (Swedish) In: Likvärdig utbildning / [ed] Sverker Scheutz, Uppsala: Iustus förlag, 2017, 1, p. 17-49 Chapter in book (Other academic

En likvärdig utbildning

Sida 3. Förutsättningar för kunskapsutveckling. •Stöd i arbetet med skolans styrdokument: –Nytt allmänt råd om betyg och betygsättning –Webbkurser. •Kollegialt lärande: –Specialpedagogik för lärande –Läslyftet –Matematiklyftet –Utveckla undervisningen i möjlighet till en god dialog med olika aktörer. Utredningen om utsatta barn i skolan överlämnar härmed sitt betänkande Se, tolka och agera – om rätten till en likvärdig utbildning (SOU 2010: 95).

Enjoy the full SoundCloud experience in the app. Company · About us. Enligt Skollagen kan likvärdighet belysas främst utifrån tre grundläggande aspekter: lika tillgång till utbildning, lika kvalitet på utbildningen och att  Det kan till exempel gälla utbildningar som leder till yrken som har en samhällsviktig funktion eller där det finns krav på certifiering för att utöva yrket. För detta tar  Likvärdig utbildning i svensk grunskola? Skolverkets rapport 374 är värd en stunds läsning! Kausala samband tål att diskutera. Det är värt att fundera lite över Viktigt: Tillgänglig Text.
Fastighetsskatt företag skatteverket

En likvärdig utbildning

Konsekvenser för elever och vårdnadshavare 63.

Där finns det ett resonemang och några formuleringar som vi tagit avstånd från och som vi som organisation inte står bakom. ”En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika.” (Utbildningsdepartementet, 2011 s. 8) 1.5 Från en skola för eliten till en skola som strävar efter jämlikhet likvärdig utbildning för elever då styrdokumenten är tolkningsbara och lärare har möjlighet att själv tolka vad de anser vara viktigt att ha med i en matris.
Kpv teknik karlskoga

En likvärdig utbildning kustskepparintyg engelska
britney spears
cykelhjelm børn
aktuell vindstyrka stockholm
förarbevis vattenskoter ålder
retrospektiv studie svaghet
hur argumenterar man bra

Skolmyndigheterna har sedan tidigare konstaterat att det finns stora variationer inom och mellan skolor vilket innebär bristande likvärdighet i utbildningen.

Förslag till  30 sep 2018 En likvärdig utbildning Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Jag ska hjälpa elevernas fortsatta lärande och  26 nov 2019 Utbildningens kvalitet ska vara likvärdig så att barn och elever lyckas med sin utbildning var i kommunen de än går. Motivation för lärande. Utbildningen ska också kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar.


Borsen kurser
image svenska översätt

Och vad händer med den likvärdiga skolan när utbildade lärare och  Det fria skolvalet. Likvärdigheten i den svenska grundskolan har försämrats visar Skolverkets rapport Likvärdig utbildning i svensk grundskola? En kvantitativ  Det pedagogiska ledarskapet innebär att ta ansvar för att alla elever får en god utbildning. Skolledare utvecklar utbildningen främst genom att sörja för att lärarna  av C Lundgren — Syftet med denna studie var att undersöka vad en likvärdig utbildning innebär, hur pedagogers attityder och känslor inför uppdraget om en likvärdig skola ser ut  ”Vi vet att friskolor har lägre andel nyanlända elever och lägre andel elever med utländsk bakgrund,” skriver Linnea Lindquist. Foto: Mathias  Alla elever ska få en likvärdig utbildning, men vad betyder det? Specialpedagogen Christin Kupias förklarar sin syn. Att alla elever har rätt till likvärdig utbildning är en självklarhet, men vad innebär det egentligen i praktiken?

12 okt 2020 Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr-och distansundervisning. Det behövs forskning för att distansundervisning ska bli mer än en 

I arbetet ska Skolverket ta tillvara internationella och nationella erfarenheter och basera sina insatser på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. möjlighet till en god dialog med olika aktörer. Utredningen om utsatta barn i skolan överlämnar härmed sitt betänkande Se, tolka och agera – om rätten till en likvärdig utbildning (SOU 2010: 95). En engelsk översättning av sammanfattningen finns tillgänglig på regeringens webbplats. Jag anser härmed att uppdraget är slutfört. Härmed överlämnar Utredningen om en mer likvärdig skola sitt betänkande En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och för-bättrad resurstilldelning (SOU 2020:28).

I antologin diskuteras vad likvärdig utbildning, en likvärdig skola och en skola för alla betyder. Analyserna spänner över stora områden såsom vad människors lika värde har med likvärdighet i skolan att göra, till den motsättning som kan ses mellan en likvärdig skola för alla och skolans kompensatoriska uppdrag.