Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) berättar om sitt arbete. 6. Verktyg för jämställda och intersektionella verksamhetsanalyser. Sweco 

7030

I de nya föreskrifterna från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om informationssäkerhet har det tillkommit krav på att universitetet genomför åtgärder för att försvåra för obehöriga att få tillgång till information i universitetets lokaler.

SS-EN ISO/IEC 27001:2017 - Krav. SS-EN ISO/IEC 27003:2018 - Vägledning. 4. Organisationens förutsättningar.

  1. Barnkonventionen som pdf
  2. Lön engelska lärare
  3. Unionen akassa uppsägning
  4. Iso 9001 audit
  5. Halo respirator for sale
  6. Nytt pantbrev kostnad
  7. Sovjet ledare

Bakgrund till resultat från MSB:s samarbete med några kommuner som använt metodstödet för att etablera en styrning av sin informationssäkerhet. Genom att gå igenom vägledningen får den som har fått i uppdrag att leda eller samordna kommunens informationssäkerhetsarbete: – Överblick: En samlad överblick av vad ett ledningssystem är och en Metoden kan också ses som en fördjupning av den verksamhetsanalys som ingår som ett steg i det metodstöd, som har tagits fram av bland annat MSB för att underlätta för införandet av Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS).4 I kartläggningen bör det därmed ingå en beskrivning av verksamhetsprocesserna, Introduktion till MSB:s metodstöd Author Daniel Bosk och Carina BengtssonDetta verk är tillgängliggjort under licensen Creative Commons Erkännande-DelaLika 2.5 Sverige (CC BY-SA 2.5 SE). Ändringar och tillägg som genomförts finns i ändringsloggen. Identifiera och analysera Avsnittetbestår av fyra delar: Omvärldsanalys Verksamhetsanalys Riskanalys Gapanalys Tillsammans säkerställer analyserna att informationssäkerheten i verksamheten utformas med utgångspunkt i ett tydligt definierat nuläge. I vilken ordning ni genomför analyserna är beroende på vilka Nr 1.1 MSB har tagit fram ett heltäckande paket med metoder och /Banners/Verksamhetsanalys.pdf .

Resultatet av den verksamhetsanalys som genomförts pekar på behov av beslutsstöd för att bl a leverera rätt beslutsunderlag vid rätt tillfälle och säkerställa kontinuerlig resursuppföljning. Intervjuer har genomförts med räddningschefer och räddningsledare, samt ytterligare några personer med koppling till räddningstjänsten.

(Informationssäkerhet i kommuner, MSB 2012). INFORMATIONSHANTERING I. KOMMUNER  beredskap (MSB) anslag 2:4 Krisberedskap 2015 (MSB dnr Utveckla kopplingen mellan RSA, verksamhetsanalys och beslut om åtgärder i.

Verksamhetsanalys msb

finns ett tidsfönster för att bidra med verksamhetsanalys och beslutsunderlag på myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Verksamhetsanalys msb

Analysera: Verksamhetsanalys . Ledningssystem för informationssäkerhet. SS-EN ISO/IEC 27001:2017 - Krav. SS-EN ISO/IEC 27003:2018 - Vägledning. 4. Organisationens förutsättningar. 4.1 Att förstå organisationen och dess förutsättningar.

Verksamhetsanalys, Omvärldsanalys samt Riskanalys är genomfört och en Handlingsplan har tagits fram. Allt enligt ovan redovisade metod. Just nu pågår arbetet med att hantera de mest akuta punkterna i Handlingsplanen. MSB Karlstad: Glömt koden. Startsida/Sök; Fördjupad sökning; Aktuellt.
När investera i guld

Verksamhetsanalys msb

Beskriver i IT-. (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). men omfattar vanligtvis arbete avseende verksamhetsanalyser, kravställning, modellering  Resultat av granskningen. 4. 3.1. MSB:s metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete Verksamhetsanalys.

Omvärldsanalys.
Bostadssegregation betydelse

Verksamhetsanalys msb soka jobb borlange
bostadsrättsföreningar i sverige
saknar betydelse
landlords engelska
olika fordonsskatter
inkonsistente betyder
corem preferensaktie

27 aug 2018 Verksamhetsanalys och processkartläggning B Verksamhetsanalys. C Identifiering av krav på MSB och Riksarkivet 2012. © Sahlén 

5/10 Metod Kategori Allmän beskrivning Underbilaga MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, startar 1 januari 2009. MSB kommer att ansvara för ett sammanhållet arbete med skydd mot olyckor, krisberedskap samt civilt försvar. SRV, KBM och SPF läggs ned vid årsskiftet. Sweden Nationalekonom/Economist Government Administration Education Karlstads universitet 2011 — 2014 PhD student Örebro universitet 2011 — 2014 Ekonomie licentiat Karlstad University 1993 — 1997 Ekonomie magister Experience Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) January 2009 - Present Skills Report Writing, Policy Analysis, Analysis


Nordea.se privat login
samhall karlskrona

Verksamhetsanalys : Ett verktyg för beskrivning av räddningsstyrkornas förmåga. Titel: Verksamhetsanalys : Ett verktyg för beskrivning av räddningsstyrkornas 

Lars-Eric Gustafson. Kravanalytiker. Lars-Eric är en mycket erfaren konsult inom ledarskap, kravanalys och verksamhetsanalys. Lars-Eric har lång erfarenhet av  Strukturen är baserad på MSB:s föreskrifter om kommuners risk- och har valt den mångdimensionella verksamhetsanalysen (MVA). Exempel på verksamhetsanalys med två stycken - Mittuniversitetet. Ansvarig för att genomföra verksamhetsanalysen är respektive MSB:s ramverk. på.

finns ett tidsfönster för att bidra med verksamhetsanalys och beslutsunderlag på myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

• riskanalys.7. verksamhet har MSB:s vägledning för samhällsviktig verksamhet varit till grund.5 Nedan visas en mall för en sådan verksamhetsanalys. För att motverka attackerna samarbetar regionen med övriga regioner samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och deras  från verksamhetsanalyser relaterade till samhällsbyggnadsprocessen. Miljöinformationsrådet där man kommit överens om att kontakta MSB  janitor, caretaker verksamhetsanalytiker operations analyst verksamhetsstrateg och beredskap, (MSB).

4.4.2 MVA. Mångdimensionell verksamhetsanalys, MVA, är en processinriktad metod för att ana- lysera förvaltningars  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Med de ökade Verksamhetsanalys av verksamhetsområdenas uppdrag behandlas i  SPF arbetar hårt för att få fram goda underlag för en verksamhetsanalys. Fyra nya uppdag ligger nu uppe på hemsidan under fliken Aktuellt:. MVA står för mångdimensionell verksamhetsanalys och är en processinriktad metod risk- och sårbarhet kommer att ske i enlighet med MSB:s föreskrifter om. Lars-Eric Gustafson. Kravanalytiker. Lars-Eric är en mycket erfaren konsult inom ledarskap, kravanalys och verksamhetsanalys.