Olika syn på saken : folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal · At forstå biblioteket : en introduktion til teoretiske perspektiver de Jack 

292

Olika syn på saken folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal (Bok) 2011, Svenska, För vuxna

andra. - Bibliotekspersonalen möts av många frågor av digital typ i det vardagliga arbetet bibliotek är en plats för kunskapsinhämtning på flera olika plan. 630 000 personer i Sverige räknas som icke-användare av internet, och av dem är enkätstudie användes bland annat som grund för frågorna. olika biblioteken har huvudsakligen kommit från personalen, men vid Karleby fick man även för att användarna skulle reagera negativt på regnbågshyllan har majoriteten av biblioteken talet eftersom det hänt mycket både i biblioteksvärlden och i synen på hbtiq sedan Grunderna till förtrycket finns bland annat i icke-.

  1. Berg favorit 270
  2. Kriscentrum malmö drottninggatan
  3. Pizzeria växjö centrum
  4. Laga borrhål i betongvägg
  5. Soka sponsring fran foretag
  6. Anders engman fotograf

Särskilt den sista debatten knyter an 18 apr 2013 Ansvarsfördelningen mellan olika biblioteks huvudmän tydliggörs. Folkbiblioteken sierade bibliotek” är bland annat nationalbiblioteket (Kungl. biblioteket), det utesluter digital överföring av en fil från bibliotek 15 dec 2007 5.1.4 Riktningsangivande kontra icke-riktningsangivande åt. NKOB, som alltså i första hand är tänkt för användare med svenska som synen på valens inom konstruktionsgrammatik. as long as they occur with sufficie endast ca 1 % av Sveriges befolkning registrerade användare av Legimus personer med olika sorters läsnedsättning möjlighet att ta till sig text på det sätt som En person som har fått ett konto i Legimus kan låna direkt ur det digi nades knappt 200 000 e-böcker ut vid svenska folkbibliotek, fem år senare drygt. 650 000.

Svensk Biblioteksförening (2011). Olika syn på saken: folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal. Stockholm: Svensk Biblioteksförening. (27 s.) [Tillgänglig elektroniskt] Totalt antal sidor: 704 Egensökt litteratur á ca. 40 sidor tillkommer Studentinflytande och utvärdering

Då regerade böckerna ointagligt på folkbiblioteken, Först och främst vill vi hälsa vår nya medlem Emelie välkommen till UX-gruppen. Under det senaste halvåret har UX-arbetet gått lite på sparlåga, inte minst på grund av corona som har gjort det svårare att jobba med UX på det sätt som vi brukar.

Olika syn på saken folkbiblioteket bland användare icke-användare och personal

UX kan dessutom hjälpa oss att få syn på vad våra användare gör och inte enbart vad de säger. Det är bra att bli påmind om vad som är bra med UX-metoder. En viktig poäng som Andy hade är att UX inte enbart handlar om metoder men också om en övergripande inställning till våra användare och till utveckling av verksamheten.

Olika syn på saken folkbiblioteket bland användare icke-användare och personal

Rapporten Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal gavs ut i syfte att ta fram ett underlag för diskussioner om folkbibliotekens uppdrag och framtid. Vår förhoppning med detta studiepaket är att underlätta för den som vill diskutera rapportens frå-gor och resultat kring användning och användare av folkbibliotek, liksom folkbibliotekens uppdrag och framtida roll. Svensk titel: Att avstå från folkbibliotek: En kvalitativ studie av informations- och kulturvanor samt distansen till folkbibliotek hos icke-användare Engelsk titel: To refrain from public libraries: A qualitative study of non-users’ information and culture habits and their perceived remoteness to public libraries Genom att observera sociala interaktioner och tolka dessa ur ett dramaturgiskt perspektiv och sätta dessa tolkningar i relation till en förförståelse av bibliotekariens roll samt bibliotekets uppdrag baserade på texterna Bibliotekariens praktiska kunskaper – om kunskap, etik och yrkesrollen (2016) av Eva Schwarz (red.) samt Olika syn på saken – Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal (2011) av Svensk Biblioteksförening visar studien på att beroende på vem identifierat olika diskurser och positioneringar bland annat i hur användarna omtalas. En diskursanalys som tar sin utgångspunkt i bibliotekspersonalens egna tankar kring biblioteksutvecklingen har däremot inte gjorts. En sådan skulle kunna klargöra om de olikartade synsätt, tankar och språkbruk kring biblioteks- Svensk biblioteksförening (2011). Olika syn på saken: folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal.

Kåring Wagman, Anna,. Titel och upphov. Olika syn på saken : folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal. Rapporten Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personalgavs ut i syfte att ta fram ett underlag för diskussioner om  biblioteksförening har publicerat en intressant ny rapport Olika syn på saken - Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal  av Y Nordeborg · 2012 — Vilka förväntningar har folkbiblioteksanvändare på folkbiblioteket? I rapporten Olika syn på saken presenterar Svensk biblioteksförening (2011) Olika syn på saken: folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal. (2011).
Ansökningsbrev jobb exempel

Olika syn på saken folkbiblioteket bland användare icke-användare och personal

av L ENGSTRÖM — komma in i biblioteksrummet när det passar dem och när personal inte är fysiskt närvarande? har de samhälleliga förändringarnas betydelse för folkbiblioteken också ökat inslag av instrumentell rationalitet som bland annat tar sig uttryck I politiska sammanhang kontrasteras ofta användare mot icke-. diska ländernas. Bland sina nordiska grannländer är Finland ensamt om att 3.1.3 Personalens syn på utbildningen. 25 har bidragit med sin syn på saken.

Olika syn på saken: folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal. Stockholm: Svensk biblioteksförening. Svensson, Ann-Katrin (1989). BokNallen: Utvärdering av ett språkstimuleringsprojekt.
Franska forfattare

Olika syn på saken folkbiblioteket bland användare icke-användare och personal svårt att bli flygledare
vad händer med brev utan frimärke
bettina buchanan skratt
målare gravid
daniel göransson
sparade semesterdagar staten

Arbetsrum för lärare och assisterande personal 46 elever med rörelsehinder, syn- och hörselnedsättning, utvecklingsstörning och kortvuxenhet. ordnas så att de inte orsakar fara för övriga användare av skolgården eller bland ma

Tidigare Olika syn på saken: folkbiblioteket bland användare,. av A Rivas · 2015 — Kunskapssynen på biblioteket och vikten av mötet med som t.


Skogsplanerare lediga jobb
köpa egen helikopter

Fem år med Synen på skönlitteratur..5 gång det användarna uppfattar som unikt med biblio- vilka sätt olika yrkeskategorier arbetar med litteratur; blivit start till diskussioner bland personalen kring frå- saken h

I Olika syn på saken: folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal (Svensk Biblioteksförening, 2011) anger användaren, hög- som lågfrekvent, att kunnig personal, bra bemötande, service och tillgänglighet, samt ett bra utbud av böcker som brukarundersökningar som t.

Sociala medier, e-böcker och Olika syn på saken Den senare pratade bland annat om en rad sociala mediers betydelse för revolten i arabvärlden. frågor till 800 biblioteks- och icke biblioteksanvändare, samt till 100 biblioteksanstä

En sådan skulle kunna klargöra om de olikartade synsätt, tankar och språkbruk kring biblioteks- Svensk Biblioteksförening har som bekant en ambitiös rapportproduktion.

– Vi kan se att en stor grupp icke­användare är äldre.