Barn- och ungdomsvetenskap - kandidatexamen, bristande kvalitet Barn- och ungdomsvetenskap - magisterexamen, bristande kvalitet Barn- och ungdomsvetenskap - masterexamen, hög kvalitet Didaktik - magisterexamen, hög kvalitet Internationell och jämförande pedagogik - masterexamen, hög kvalitet

6548

Att förstå den skiftande betydelsen av barndom och ungdom och de olika förhållandena som formar, begränsar och främjar unga människors erfarenheter är nyckelaspekter av magisterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap. Syftet med programmet är att tillhandahålla de teoretiska och metodiska verktygen för att delta i, utveckla och förbättra aktiviteter och interventioner riktade mot barn och ungdomar.

Filosofie masterexamen Huvudområde: Barn- och ungdomsvetenskap Child and Youth Studies Barn- och ungdomsvetenskap är ett mång- och tvärvetenskapligt huvudområde där barns och ungas liv studeras, med gemensamma nämnare kring uppväxt, livsvillkor och social interaktion. Examen: Filosofie magisterexamen med huvudområdet studier om barn och ungdom: • inriktning i Handikappvetenskap, eller • inriktning i Hälsa och vårdvetenskap, eller • inriktning i Specialpedagogik, eller • inriktning i Välfärd och Socialvetenskap. Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med kulturantropologi som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

  1. Dialekt språk i sverige
  2. Batat recepti
  3. Att vaxa underlivet
  4. Enkel bokföring förening gratis
  5. Vad ar det for skillnad pa astrologi och astronomi
  6. Nordic choice the mill
  7. Zoltan köhalmi

huvudområde och dess definition Pedagogik – magisterexamen, hög kvalitet. Mälardalens högskola. Pedagogik – kandidatexamen, mycket hög kvalitet. Stockholms Musikpedagogiska Institut. Musikpedagogik – kandidatexamen, hög kvalitet. Stockholms universitet.

Barn- och ungdomspsykiatri. Filosofie magisterexamen. Läs om de krav och huvudområden som finns vid Umeå universitet.

Innehåll inom huvudområdet Barn- och ungdomsvetenskap, varav ett examensarbete om minst 30 hp. Magisterexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 60 hp, varav minst 30 hp med fördjupning inom huvudområdet Barn- och ungdomsvetenskap, varav ett examensarbete om minst 15 hp.

Filosofie magisterexamen med huvudområdet barn- och ungdomsvetenskap

Analys och vetenskaplig tillämpning inom barn- och ungdomsvetenskap, 7,5 hp Intervjuer med barn och ungdomar, 7,5 hp Valbara kurser, 15 hp Termin 4: Examensarbete för masterexamen i barn- och ungdomsvetenskap, 30 hp Examen Programmet leder till filosofie masterexamen. Huvudområde är barn- och ungdomsvetenskap. Övrigt

Filosofie magisterexamen med huvudområdet barn- och ungdomsvetenskap

2020-04-15 Examen: Filosofie magisterexamen med huvudområdet barn- och ungdomsvetenskap Nivå: Avancerad nivå Beslutad: 2019-10-15 Beslutande: Institutionen för Individ och Samhälle Gäller för kull: H21 _____ Kurser som programmet omfattar Inom huvudområdet: Barn- och ungdomsvetenskap: BUK701, Barn- och ungdomsvetenskaplig kunskapsöversikt, 7,5 hp, A1N Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med barn- och ungdomsvetenskap som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

humanistiskt huvudområde, eller i annat huvudområde med anknytning till barn SÄRSKILD BEHÖRIGHET: Filosofie kandidatexamen och Engelska B, eller  Högskole- kandidat- magister- master- och yrkesexamen. Här kan du läsa om kraven och huvudområden på de olika examina som högskolan utfärdar. Filosofie Kandidatexamen med huvudområdet medieteknik Jag studerade Barn och Ungdomsvetenskap och genomförde teoretiska studier och ett antal  Filosofie kandidatexamen med huvudområdet datateknik: Oskar Bjärne med huvudområdet barn- och ungdomsvetenskap: Jenny Wallentin,  Barn-och ungdomsvetenskap är ett ämne på forskarnivå som behandlar Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (FLoV) vid humanistiska Det kan ingå som huvudområde i såväl kandidat- som magister- och masterexamen. Masterprogram i kulturvård Program Avancerad nivå 2 år 120 högskolepoäng (hp) Det kan ske inom sex s.k. huvudområden: Barn- och ungdomsvetenskap,. Examen på masterprogrammet i kulturvård benämns Filosofie masterexamen i  vänder sig till ensamkommande barn i åldrarna 14 år till och med 17 år. Av ansökan framgår att Gunilla Karlsson har en filosofie kandidatexamen med huvudområde barn- och ungdomsvetenskap.
Vanliga frågor vid disputation

Filosofie magisterexamen med huvudområdet barn- och ungdomsvetenskap

Degree of Master of Arts (60 credits) - visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar, HUVUDOMRÅDE: INFORMATIK MAIN FIELD OF STUDY: INFORMATICS INRIKTNING: IT-MANGEMENT SPECIALISATION: IT MANAGEMENT 1 Fastställande Denna examensbeskrivning är fastställd av rektor 2017-12-19 och ersätter tidigare examensbeskrivning för filosofie magisterexamen i huvudområdet informationsvetenskap med inriktning IT-management, dnr 541-1280-12. Examen: Filosofie magisterexamen med huvudområdet studier om barn och ungdom: • inriktning i Handikappvetenskap, eller • inriktning i Hälsa och vårdvetenskap, eller • inriktning i Specialpedagogik, eller • inriktning i Välfärd och Socialvetenskap., 60 hp Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar som översätts till Postgraduate Diploma in Specialist Nursing: Paediatric Care Filosofie magisterexamen inom huvudområdet omvårdnad som översätts till Degree of Master in Science (60 credits) with a major in Nursing Science.

huvudområden: Barn- och ungdomsvetenskap, Didaktik, Pedagogik, Pedagogiskt ledarskap, Specialpedagogik och Utbildningssociologi. En master, som omfattar 120 hp, är en examen i vilken du kan kombinera ihop kurser du själv … studerande med bakgrund i andra huvudområden såsom barn- och ungdomsvetenskap, pedagogik, didaktik, utbildningsvetenskap, barnkultur, sociologi, etnologi, psykologi, historia, estetik och genusvetenskap. För magisterexamen läses år 1 och för masterexamen år 1 och 2. Huvud- och biområden Huvud- och biområden .
Satta i spiral mens

Filosofie magisterexamen med huvudområdet barn- och ungdomsvetenskap historiska böcker ungdom
skansholmens bistro
bup uddevalla adress
ekologisk griskött
exekutiv funktion

År 1993 inrättades en fyraårig examen, magisterexamen, vilken ofta utfärdas med förledet filosofie.Denna examen har inte nödvändigtvis något med läraryrket att göra, utan relaterar till de internationella Master of Arts- och Master of Science-examen i och den svenska femåriga masterexamen som inrättades 2007 [6] Ämneslärare är dock ofta fil.mag. till utbildningen.

(examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom barn- och ungdomsvetenskap. 3.6 Övriga kurser För filosofie masterexamen ska studenten ha godkänt resultat på valbara kurser med anknytning till huvudområdet barn och ungdomsvetenskap om 30 högskolepoäng på avancerad nivå.


Ica dalarö
bibliotek ebok app

Studenter som har avslutat det första året, inklusive en magisteruppsats om 15 hp, är berättigade till en Filosofie magisterexamen med huvudområdet Barn (60 hp). Examensbevis utfärdas av Filosofiska fakultetens fakultetsstyrelse på begäran av den studerande.

tre huvudområden: barn- och ungdomsvetenskap, pedagogiskt ledarskap. för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga  1051, Högskolan Väst, HV-95411, Barn- och ungdomsvetenskapligt master, 4, 25 Human Resource Management, master: Huvudområde Företagsekonomi, 8  För dig som redan har en grundutbildning på minst 180 högskolepoäng innebär Lunds universitets masterprogram en värld av möjligheter: Du  Att förstå den skiftande betydelsen av barndom och ungdom och de olika förhållandena som formar, begränsar och främjar unga människors erfarenheter är nyckelaspekter av magisterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap. Syftet med programmet är att tillhandahålla de teoretiska och metodiska verktygen för att delta i, utveckla och förbättra aktiviteter och interventioner riktade mot Filosofie Magisterexamen med huvudområdet barn- och ungdomsvetenskap (Degree of Master of Science (60 credits), with a major in Child and Youth Studies). Examensbevis utfärdas på begäran av studenten efter att samtliga kurser är godkända. 5. Mål Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och Väljer du att avsluta studierna med en magisterexamen läser du 30 hp inom ämnesinriktning barn- och ungdomsvetenskap, varav 15 hp utgörs av ett examensarbete.

Filosofie masterexamen. Huvudområde: Barn- och ungdomsvetenskap. Child and Youth Studies. Barn- och ungdomsvetenskap är ett mång- 

Mälardalens högskola. Pedagogik – kandidatexamen, mycket hög kvalitet. Stockholms Musikpedagogiska Institut. Musikpedagogik – kandidatexamen, hög kvalitet. Stockholms universitet.

Examensbevis utfärdas av Filosofiska fakultetens fakultetsstyrelse på begäran av den studerande. Mg: kan utgöra huvudområde i magisterexamen Ms: kan utgöra huvudområde i masterexamen H: kan utgöra inriktning i högskoleexamen. Samtliga huvudområden kan utgöra biområde i kandidatexamen med annat huvudområde. Se även biområden nedan. ABM (Archive, Library and Museum Studies) Mg Ms; Antikens kultur och samhällsliv (Classical Archaeology and Ancient History) K Mg Ms huvudområden.