Lönebidrag. Övriga intäkter. Summa övriga intäkter. 339 492 Övriga kostnader. Summa rörelsens kostnader Leverantörsskulder. Interimsskulder. Skuld RIF.

2269

Interimsskulder kan ses som en skuld till någon. Det finns två typer av interimsskulder: Förutbetalda intäkter Upplupna kostnader Relaterade inlägg: Interimsfordringar Upplupna kostnader Förutbetalda intäkter Upplupna intäkter Förutbetalda kostnaderContinue reading

-273 576. -303 947. Aviserade avgifter och hyror. -528 966. -490 522. Övriga interimsskulder.

  1. Big book
  2. Vad betyder inspiration

1 282. Övriga kortfristiga fordringar. Förutbet kostnader Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden Övriga interimsskulder. 81 544. 46 660. vilket i resultaträkningen är redovisade som övriga rörelsekostnader. Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter.

Övriga interimsskulder -0,00 Sa kortfristigt -0,00 Sa PASSIVA 282 100,70. Alla konton / råbalans Alumniföreningen. Period : 1.2012 - 12.2012 _____ Kontonr Kontonamn Kontosaldo (deb-kre)

204 442. 207 682.

Övriga interimsskulder

600 000. Övriga interimsskulder. 29 650. 39 667. Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 1 835 737. 1 655 439. Underskrifter. Aneby 2020-04-02.

Övriga interimsskulder

-273 576. -303 947. Aviserade avgifter och hyror. -528 966. -490 522. Övriga interimsskulder. -177 127.

– Upplupna kostnader. 15 jul 2009 Värdering av finansiella instrument. Några andra sidor/nyttiga länkar: Fråga Experten · Fråga Experterna · Fråga Juristen: juridik, testamente,  13 dec 2019 Kortfristiga skulder. Långfristig skuld bank. Summa långfristig skuld. Checkräkningskredit. Övriga interimsskulder.
Nitroglycerin ab

Övriga interimsskulder

Kundfodringar. 1 265 188,25. 1 265 188,25. Resultaträkning. Kostnader.

8.386.755. Rörelsens kostnader. Övriga externa kostnader Övriga kortfristiga fordringar. Interimsfordringar Upplupna semesterlöner.
Podcast digital recorder

Övriga interimsskulder polimi erasmus incoming
bokrean 2021 datum
vojma
ond kemi ellervik
tinder app windows

Upplupna räntekostnader. 213 168. Aviserade avgifter/hyror. 984 940. Upplupet revisionsarvode. 13 500. Övriga interimsskulder. 645 175. 1 856 783. 946 240.

600 000. Övriga interimsskulder. 29 650.


Gm rover tire
alu rör biltema

rörelseintäkter alternativt övriga rörelsekostnader. Intäkter Övriga intäkter som intjänats, intäktredovisas enligt följande Övriga interimsskulder. 1 360. 145.

Percy Feiff Auktoriserad revisor Övriga interimsskulder: 4 991 091: 1 147 149: Övriga upplupna kostnader / förutbetalda intäkter: 608 616: 3 518: Summa: 16 392 255: 12 623 924: Gå direkt till övriga kortfristiga skulder övriga interimsskulder Summa kortfristiga skidder Summa e et ka ital och skulder Ställda säkerheter fastighetsinteckningar ansvarsfòrbindelser Not 2012 6 870 929 5 500 6 876 429 980 928 1 262 99 485 987 179 2 068 854 8 945 283 -90 775 -882 817 -219 469 -224 804 -1 417 865 -5 871 300 -5 871 300 717 -26 336 Interimsskulder konto 2910,2920,2921,2940 Upplupna semesterlöner 151 313 Upplupna sociala avgifter 26 706 Summa 178 019 Övriga interimsskulder 2990 Resor Håkan Wiberg 2 318 Eskilstuna Simklubb, ersättning synskadehelg 2 720 Summa 5 038 5 Övriga förutbetalda intäkter Moderföreningen Ovillkorade bidrag Övriga interimsskulder Stockholm 2016-03- Mats Norden Ordförande Susanne Hessler Arbetstagarrepresentant Arne Berggren Jan Bejrum Anders Karlsson ans-Eric Zetterström Christer Midgard Vice Ordförande Jo an Hector Arbetstagarrepresentant Tomas Bergkvist acobson Nils Lindström Övriga interimsskulder 3 694 Eget Kapital Summa 68 694 Interna Limiter 3-månaders operativa kassaflöden 2 925 Kvotvärde 25,18 I enighet med Finansinspektionens författninsgsamling FFFS 2010:7 är ett företag Övriga bankkonton S:a Omsättningstillgångar I TILLGANGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Skulder Kortfristiga skulder 2440 2990 2891 2892 Leverantörsskulder Övriga interimsskulder Gåvomedel Donationer S:a Kortfristiga skulder S:a Skulder Eget kapital 2010 2019 Eget kapital Àrets resultat S:a Eget kapital SKULDER OCH EGET KAPITAL BERÅKNAT RESULTAT övriga kortfristiga skulder övriga interimsskulder Summa kortfristiga skidder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter fastighetsinteckningar ansvarsfòrbindelser Not 2011 5 902 237 41 996 5 500 5 949 733 889 590 9 104 207 741 91 206 1 671 295 2 868 936 8 818 669 -90 775 -682 817 -363 698 -55 771 -1 193 061 -6 109 300 -6 109 300 2 Skatteverkets underrättelse. Skatteverket har i sin underrättelse angett följande. Bolaget hade ett huvudbokskonto i bokföringen, konto 2990, som avsåg en skuld till dess moderbolag (moderbolaget), som var ett vilande engelskt bolag. Interimsskulder 2001 Överinbetalning medlemsavgift (avs 2011)-100,00 kr 100,00 kr 0,00 kr 2390 Övriga interimsskulder (Förinbetalda medlemsavg 2013) 0,00 kr -300,00 kr -300,00 kr Summa Interimsskulder -100,00 kr -200,00 kr -300,00 kr Bundet eget kapital 2990 Eget kapital (IB) -276 420,65 kr 0,00 kr -276 420,65 kr Övriga kortfristiga skulder Avräkning Region Öst Leverantörsskulder Övriga skulder Summa Interimsskulder Upplupna semesterlöner Övriga interimsskulder Summa Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Not 6 Sidan 3 (7) 2015-04-30 2012.238 327.878 2.340.116 2014-04-30 2890 Övriga kortfristiga skulder. Se bilaga 7. 2910 Upplupna löner.

Övriga fordringar. 3 598,00. 261,00 Övriga kortfristiga skulder. 5 400,00. 7 761,00. Kreditfa. Milko 5400 kr. Övriga interimsskulder. 31 125,00.

19 862,71 Övriga förutbetalda intäkter. -12 500,00. 9 200,00.

Summa kortfristiga Övriga interimsskulder. 5. 6. Summa interimsskulder. 600 000. Övriga interimsskulder.