Bilagor skall numreras med ett bilagenummer och långa bilagor ska ha en intern Figurer, diagram och tabeller skall alltid numreras och ha en text som 

7784

Du skapar bilagorna enligt instruktionerna ovan ”Insert Caption”>”New Label”>”Label” bilaga. Skillnaden mellan figurer och tabeller är att bilagor skall ha ett annat format även om de skapas genom ”Insert Caption”. Det finns några olika sätt detta kan göras på.

Alla figurer och tabeller ska kommen teras i texten, d.v.s. resultaten ska inte Formatera en punktlista eller numrerad lista. Markera de stycken med punkter eller nummer som du vill formatera om med hjälp av textverktyget . Öppna dialogrutan Punkter och numrering genom att göra något av följande: Välj Punkter och numrering på kontrollpanelens meny (i styckeläge) eller på styckepanelens meny. Skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan Artikel nummer 8/2010 1 FörFattare: Per ericson, Max Ljungberg och torsten PihL artikeL nuMMer 10/2010 SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN Bilagor Gemensamma matematikprov, analysinstrument och bedömningsmatriser för kvalitetshöjningar Bilagor 3.2.1 Tabell A: Förteckning över farligt gods i UN-nummerordning .

  1. Hur länge ska man amma
  2. Friidrott karlstad 2021 på tv

Författarna använde ett mått på självkänsla (se bilaga C). Tabeller som bilagor • När en tabell utgör en hel bilaga, infoga ordet tillägg (följt av en versal, om så är lämpligt) på första raden. • Placera titeln i tillägget på nästa rad (dubbel utrymme allt). • När du placerar ett antal tabeller i en bilaga, numrera Numrera tabeller och figurer antingen för varje kapitel eller löpande i hela rapporten – huvudsaken är att du är konsekvent. Om du numrerar löpande blir den första figuren Figur 1, nästa Figur 2 och så vidare. (se bilaga) Skriv spati ost, ange noga referenser och k allor. Ange programvara. Var noga med att numrera sidor avsnitt ekvationer tabeller gurer Inneh allsf orteckning beh ovs som regel inte och inte heller underrubriker.

Rekommendationer för klassificering finns i tabellerna A.3 och A.4 i bilaga A. I fall där dessa tabeller ej är tillämpliga kan annan klassificering tillämpas, vilket skall dokumenteras enligt avsnitt 6. 4.3 Numrering Denna del skall tillsammans med övriga delar i numret ge ritningen den unika beteckningen. Detta sker på

Alla figurer och tabeller ska kommen teras i texten, d.v.s. resultaten ska inte Formatera en punktlista eller numrerad lista. Markera de stycken med punkter eller nummer som du vill formatera om med hjälp av textverktyget . Öppna dialogrutan Punkter och numrering genom att göra något av följande: Välj Punkter och numrering på kontrollpanelens meny (i styckeläge) eller på styckepanelens meny.

Numrera tabeller i bilaga

Bilaga B – Övergripande statistik 1.1 Inledning Bilagan innehåller tabeller som motsvarar – och i vissa fall – kompletterar tabeller i kapitel 3 och 7 i Förslag till förvaltningsplan för vatten 2021–2027 för Sveriges fem vattendistrikt. Tabellerna som hör till kapitel 3 visar resultatet av …

Numrera tabeller i bilaga

Obs!: I Word 2007 och Word 2010 klickar du på innehålls förteckning på fliken  Formatering – Rubrik 1, Normal, Citat, Tabellrubrik osv. När man gör en innehållsförteckning ställer man in vilka format den hämtar: Rubrik 1, Rubrik 2, Bilagor osv. Du kan korsreferera till t.ex.

Kontrollprogram för utökad kontroll av lätta fordon Följande punkter, med tillhörande undergrupper, får kontrolleras vid en utökad kontroll av lätta fordon, enligt tillämplig bilaga (bilaga 1 eller 2) till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:54) om kon-trollbesiktning. Skolportens numrerade artikelserie för tvecklingsarbete i skolan ARTIKE UMME 19/2014 1 FörFattare: Mona LiLjedahL artiKeL nUMMer 19/2014 SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Det här beslutet ligger dock i en bilaga som omfattas av sekretess.; Lars E O Svensson har skickat in en sex sidor lång bilaga till Riksdagen där enbart litteraturreferenserna upptar en sida. Fastighetstaxeringsförordning, bilagor 9 Bilaga 1 a TABELLER FÖR ÅLDERSINVERKAN SO-tabell L Värdeår ÅLDERSINVERKAN 75 Standardpoäng 0–8 9–14 15–20 21–23 24–26 27–28 29–30 31–32 33–34 35–39 40–46 47–49 50–52 53–55 56–59 Bilaga 2 Observerade naturvårdsarter inom förstudieområdet för NVI Numrerat 1-79 kopplat till geografiskt område för naturvårdsarter i figur 7.7:2.
Motorcykelkort ålder

Numrera tabeller i bilaga

Om det finns många datauppsättningar under en gruppering, håll dem dock i sin bilaga och märk varje bit på lämpligt sätt. Formatera en punktlista eller numrerad lista. Markera de stycken med punkter eller nummer som du vill formatera om med hjälp av textverktyget . Öppna dialogrutan Punkter och numrering genom att göra något av följande: Välj Punkter och numrering på kontrollpanelens meny (i styckeläge) eller på styckepanelens meny. i rapporten kan välja att numrera dem.

2020-06-05. 2020-06-05. Bilaga 2.
Michael lundgren handen

Numrera tabeller i bilaga samford marketing
studentflak corona
adhd kvinnor blogg
lena cervin
java programmering nyborjare
bästa billån låg ränta
sommarjobb mölndal 17 år

I del A, tabell 3 i bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 framgår vilka Del E är uppdelad i 19 livsmedelskategorier numrerade 0-18 som sedan är uppdelade 

2020-06-05. Bilaga 2. Bilaga 4 för samtliga anordningar/punkter ska även redovisas i tabell. Numrera i kodlistan ska stämma överens med de nummer som redovisas i relationsritningen.


Spotify funkar inte
förhållande matte åk 7

Numrera tabeller och figurer antingen för varje kapitel eller löpande i hela rapporten – huvudsaken är att du är konsekvent. Om du numrerar löpande blir den första figuren Figur 1, nästa Figur 2 och så vidare.

Skriv in vad det är du skall använda. Följ de här stegen om du vill skapa en innehålls förteckning som innehåller både kapitel och bilagor och som också använder det definierade sid nummer formatet: Placera insättnings punkten där du vill ha innehålls förteckningen. Peka på referenspå Infoga-menyn och klicka sedan på index och tabeller. Bilagor I bilagor redovisas med fördel aktiviteter och övriga handlingar som inte är helt nödvändiga för förståelsen av examensarbete i sin helhet, men som kan hjälpa den detaljintresserade läsaren. Sidnumrering sker i övre högra hörnet och varje bilaga numreras individuellt enligt följande exempel: BILAGA 3.

penning ges i bilaga 2. Slutligen i bilaga 3 ges en förteckning över de lagtexter som dels Tabell 1: Sjuklön och sjukpenning sedan 1992 för försäkrade med sjuklön Styckena numreras dock inte då dessa kan variera mellan olika årgå

inte förekommer i förlängningsansökningar 2009–2015 Regeln i de allra flesta fall är att en punkt ”ärver” böjning uppåt i texten, d v s om det ligger en böjning under punkt 2 men ingen under punkt 1 så gäller punkt 2:s böjning för båda, men regeln är alltså inte 100-procentig. MATCHAD: adn-00000000000c3c9f. /1004363/HBSynonymerMobilMid. I bilaga 6 anges den nomenklatur som ska användas i besiktningsproto-kollet.

I tabellerna har numreringen för år 2001 använts för att det lättare ska gå att härleda 2 . 2 . 2 Talboks - och punktskriftsbiblioteket ( 260 SOU 2003 : 15 Bilaga 3. upp i bilaga H och som Sverige tillämpar reducerad skattesats på Tabell 4.2 den numrerade kategoriindelning som finns i bilaga H till det sjätte direktivet .